قوانین
قوانین
در این سایت فروشگاه بصورت آنلاین تحویل شما میگردد. شما موظف هستید که قوانین را در فروشگاه خود رعایت کنید شما موظف هستید در فروشگاهی که به شما تحویل داده می شود برای فروش کالاهای مجاز استفاده شود.